Moravská národní výstava psů Brno

Cairo Star of Yukon V1 CAC. Poděkování patří Katce Doubravové za perfektní handlig a paní rozhodčí Zdence Jílkové za krásný posudek.